CENNIK:

Konsultacja: 200zł

Konsultacja ze spirometrią: 250zł

dr n. med. Hanna Winiarska
PULMONOLOG

W 2011 roku ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktualnie od 2015 roku pracuję w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 r. uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, w 2021 w dziedzinie chorób płuc. W 2021 roku obroniłam tytuł doktora nauk medycznych. Jestem koordynatorem medycznym Szpitala Tymczasowego MTP. Posiadam doświadczenie w diagnostyce i leczeniu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego, między innymi: astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego kaszlu, zaburzeń oddychania podczas snu, przewlekłej niewydolności oddechowej, nowotworów płuc, chorób śródmiąższowych, powikłań z zakresu układu oddechowego po przechorowaniu COVID.

Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych umożliwia mi holistyczne podejście do Chorego, z uwzględnieniem jego wielochorobowości. 

Jestem nauczycielem akademickim, autorką wielu publikacji naukowych dotyczących chorób płuc.