CENNIK:

Konsultacja kardiochirurgiczna: 300 zł

prof. dr hab. Bartłomiej Perek
KARDIOCHIRURG

Specjalista kardiochirurg, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1996, gdzie następnie został zatrudniony. W latach 1997-1999 przebywał na stypendium naukowym w czołowym europejskim ośrodku kardiochirurgicznym w Leuven (Belgia). Doktoryzował się w roku 2000 pod kierunkiem profesora Wojciecha Dyszkiewicza. Habilitował się w 2014 roku a tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2020. Obecnie, pracuje na stanowisku profesora w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykonuje operacje pomostowania aortalno-wieńcowego (głównie bez krążenia pozaustrojowego na bijącym sercu), wad zastawkowych, tętniaków i rozwarstwień aorty.

Członek szeregu towarzystw: Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (członek Zarządu), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Association for Cardio-Thoracic Surgeons oraz Society of Thoracic Surgeons. W dorobku naukowym ponad 200 opracowań oryginalnych, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Pełni funkcję redaktora zarządzającego (ang. managing editor) kwartalnika „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska”.